Termeni si Conditii

1. Aplicabilitatea contractului; suveranitate

1.1 Termenii si conditiile prevazute in acest Contract se vor aplica relatiei comerciale dintre Expressoft Technology si Client pentru Produsele comandate de Client prin intermediul Magazinului on-line, pentru fiecare ordin de achizitie acceptat de Expressoft Technology. Expressoft Technology poate furniza prin acest Contract Programe, Baze de date, Echipamente, Bunuri si Servicii, cum ar fi Servicii de suport tehnic, Servicii de service, Servicii de webhosting, Servicii de acces internet si comunicatii de date, etc., in baza ordinului de achizitie al Clientului acceptat de Expressoft Technology.

1.2. Clientul poate transmite un Ordin de achizitie exclusiv prin intermediul Magazinului on-line, prin utilizarea Contului sau. Clientul, prin lansarea Ordinului de achizitie, accepta in mod unilateral, integral, expres si irevocabil, prevederile acestui document. Un ordin de achizitie ce emana de la Client este opozabil acestuia.

1.3. Orice Ordin de achizitie ce emana de la Client trebuie acceptat de Expressoft Technology. Orice referire la Contract include o referire la Ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology. Niciun ordin de achizitie neconfirmat de catre Expressoft Technology nu are valoare de Contract si nu obliga Expressoft Technology in vreun fel. Expressoft Technology va confirma un ordin de achizitie prin transmiterea catre Client a confirmarii scrise prin e-mail la adresa de e-mail indicata de Client, fara a fi necesara nicio confirmare de primire din partea acestuia.

1.4. Odata cu confirmarea de catre Expressoft Technology a Ordinului de achizitie, acest Contract intra in vigoare si produce efecte juridice intre Expressoft Technology si Client. Contractul si ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology, care este parte integranta din Contract, reprezinta intreaga intelegere a partilor.

1.5. Acest Contract va fi in vigoare pe toata durata relatiei comerciale a partilor/ si produce efecte pana la indeplinirea obligatiilor asumate de catre Parti si ulterior, pentru drepturile si obligatiile ce subzista incetarii lui. Pentru Servicii, durata Contractului este limitata la cantitatea (unitatea de masura = 1 luna ) comandata de Client prin Ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology, care in nicio situatie nu poate fi mai mica de 12 luni, sau la durata necesara executarii obligatiilor asumate de Expressoft Technology, in situatia in care Clientul a achizitionat servicii cu o singura prestatie. Expressoft Technology va notifica Clientul in avans cu privire la expirarea unui Contract, iar Clientul isi va putea exprima intentia ferma de reinnoire sau incetare a Contractului la data aniversara a acestuia.

1.6. Pentru a accesa Magazinul on-line si a putea face Ordine de achizitie, Clientul este obligat sa detina un Cont, identificat prin nume de utilizator si parola. Clientul trebuie sa completeze in cadrul procesului de inregistrare si creare a Contului informatii complete, corecte si de actualitate. Ca urmare a modificarii acestor date, ulterior in cadrul procesului de administrare a profilului Contului, va prevala si va fi valabila ultima modificare a datelor.

Clientul garanteaza ca are dreptul de a folosi in procesul de inregistrare orice nume sau marca de comert si ca utilizarea oricarui nume sau marci de comert nu incalca dreptul unui tert. Clientul are obligatia de a asigura utilizarea Contului exclusiv prin intermediul Reprezentantului.

Clientul este considerat in mod automat si pe deplin angajat de catre Reprezentant si va raspunde in intregime pentru toate Ordinele de achizitie si Contractele incheiate prin Cont, orice operatiune indeplinita de catre Reprezentant fiindu-i in intregime opozabila. Persoana fizica care utilizeaza Contul declara pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul Penal pentru fals in declaratii, ca a adus la cunostiinta Clientului aceasta clauza si ca este reprezentantul legal al Clientului si are dreptul de a derula operatiuni comerciale prin Cont cu Expressoft Technology. Clientul va pastra confidentialitatea cu privire la informatiile de Cont, numele de utilizator si/sau parola, precum si toate activitatile si raporturile juridice derulate prin Cont. Clientul va informa de indata Expressoft Technology cu privire la orice incercare de utilizare sau utilizare neautorizata a parolei(lor) sau contului.

Expressoft Technology nu este responsabila pentru erorile si/sau prejudiciile survenite in urma neglijentei Clientului privind confidentialitatea informatiilor de Cont, a numelui de utilizator si/sau a parolei sale. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai multi Clienti, in acest caz, Clientul va onora toate Ordinele de achizitie acceptate de Expressoft Technology, fara nicio declinare de raspundere. In situatia in care Expressoft Technology descopera Conturi partajate astfel, aceasta isi rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Magazinul on-line.

1.7. Termenii referentiati cu majuscule in acest Contract vor avea intelesul definit in cuprinsul Contractului sau mai jos: "Acordul de licenta" inseamna acordul de licenta dintre Expressoft Technology si Client pentru Aplicatii Embedded si Sisteme Embedded, care se aplica Binarelor MS si include pentru fiecare Produs MS termenii si conditiile prevazute la https://ece.partners.extranet.microsoft.com/ece/Licensing/MSSoftwareLicenseTerms/

Angajamentul de licenta" inseamna acordul de licenta dintre Expressoft Technology si Client pentru Programe si/sau Baze de date si care nu se aplica Produselor MS continute in acestea, ci doar Binarelor Expressoft Technology;

"Aplicatie Embedded" inseamna o Aplicatie desemnata ca atare in Ordinul de achizitie. "Baza de date" inseamna baza/bazele de date livrate de Expressoft Technology Clientului in baza unui Ordin de achitie confirmat de Expressoft Technology, cu continut presetat conform Ordinului de achizitie;

"Binarele MS" inseamna portiunile redistribuibile dintr-un Produs MS software, pe care Expressoft Technology le include intr-o Imagine. "Binarele Expressoft Technology" inseamna tot software-ul, altul decat Binarele MS, instalat de catre Expressoft Technology pe un Sistem Embedded. Binarele Expressoft Technology includ Aplicatiile Embedded, care sunt proprietatea si dezvoltate de Expressoft Technology.

"Bunurile" – reprezinta accesoriile consumabile, furnizate de Expressoft Technology, ale unui echipament, cum ar fi, dar fara a se limita la: role de hartie, riboane, tonere, etc.

"Conditii Generale de Garantie" – reprezinta politicile de garantie ale Expressoft Technology, astfel cum sunt acestea modificate din timp in timp si cuprinde regulile, termenii si conditiile, conform carora aceasta acorda garantie pentru Produsele comercializate. Conditiile Generale de Garantie sunt atasate prin referinta fiecarui Contract si fac parte integranta din acesta.

"Contract de baze de date, licenta, servicii, echipamente si bunuri" – reprezinta prezentul Contract intre Client si Expressoft Technology, incheiat prin mijloace electronice, prin plasarea de catre Client a unui Ordin de achizitie si confirmarea scrisa prin mijloace electronice de catre Expressoft Technology a acestuia, precum si in cazul in care este aplicabil, toate anexele atasate sau incorporate prin referinta acestuia (cum ar fi Termenii suplimentari, etc).

Poate fi referentiat pe scurt "Contractul" Client" – persoana juridica, detinatoare a unui Cont pe adresa web www.expressoft.ro, ce emite un Ordin de achizitie catre Expressoft Technology prin Magazinul on-line existent la adresele www.expressoft.eu si shop.expressoft.eu. Orice referire in acest Contract la Client include si o referire la Reprezentant, cu exceptia situatiei cand contextul impune clar in mod diferit. "Cont" inseamna ansamblul unic format din informatiile de cont, accesat prin nume de utilizator si parola, care permit unui Client accesul in Magazinul on-line, de la adresa Site-ului, prin care Clientul poate face Ordine de achizitie. Informatiile de cont reprezinta datele legale de identificare ale Clientului si Reprezentantului, precum si informatiile asociate cardului bancar utilizat de Client in relatia cu Expressoft Technology.

"Continut" inseamna toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, precum si continutul oricarui e-mail trimis Clientilor de catre Expressoft Technology prin mijloace electronice, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia.

"Defectiune" – reprezinta esecul Produsului de a respecta specificatiile functionale conform Contractului si/sau Documentatiei de utilizare.

"Documentatia de utilizare" – reprezinta descrierea Produsului din punct de vedere al utilizarii si functionalitatilor sale si cuprinde, fara a se limita la, functiile acestuia, instructiunile de utilizare, specificatiile tehnice pentru configuratia hardware si software necesare functionarii corecte a acestuia etc. Pentru unele Produse este reprezentat de Manualul de utilizare. Documentatia de utilizarea este pusa la dispozitia Clientului pe Site sau livrata odata cu Produsul, dupa caz.

"Ordin de achizitie" – reprezinta documentul electronic emis de catre Client utilizand Contul, prin Magazinul virtual, catre Expressoft Technology, care constata intentia ferma a Clientului de a cumpara Produsele si a face plata acestora.

"Echipamente" – reprezinta o maşina furnizata de Expressoft Technology Clientului, caracteristicile, elementele, cablurile şi accesoriile acesteia, inclusiv documentatia necesara pentru instalarea, asistenta, utilizarea şi întretinerea acesteia. Un Echipament nu include accesoriile consumabile ale acestuia. Echipamentele includ echipamentele pe care se afla instalate Aplicatiile Embedded si care reprezinta Sistemele Embedded.

"Imagine" insemana Binarele MS si Binarele Expressoft Technology. "Imagine Recovery" inseamna o copie a Imaginii, astfel cum aceasta a fost instalata prima data pe Sistemul Embedded. O Imagine Recovery este utilizata pentru reinstalarea Imaginii. "Imagine Update" insemana o Imagine care consta in: a) o versiune updatata a Binarelor MS, sau b) o versiune updatata a Binarelor Expressoft Technology, sau c) o versiune updatata a Binarelor MS si o versiune updatata a Binarelor Expressoft Technology.

"Incident" – reprezinta orice solicitare a Clientului avand ca obiect o actiune din partea Expressoft Technology, transmisa in scris catre adresa de e-mail "support@expressoft.eu", indiferent daca aceasta prin aceasta se reprezinta sau nu o Defectiune. Incidentul include Defectiunea. "Informatii confidentiale" – desemneaza oricare si in acelasi timp toate informatiile de orice fel (comerciale, tehnice, financiare, operationale sau de alta natura) indiferent de suportul pe care s-ar afla si de modul in care au fost dezvaluite, care sunt proprietatea sau constituie informatii secrete ale uneia dintre Parti, care nu sunt cunoscute in mod public, si care au fost facute cunoscute celeilalte parti de catre partea careia ii apartin si care au fost marcate in clar, in scris, ca fiind confidentiale de cealalta Parte.

Informatiile confidentiale includ si toate faptele, datele şi informatiile referitoare la activitatea desfaşurata de catre oricare Parte, precum şi orice fapt, data sau informatie, aflate la dispozitia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale clientilor, sub rezerva marcarii acestora in conformitate cu prezenta definitie.

"Lista de preturi" – reprezinta lista de tarife a Expressoft Technology de aplicabilitate generala pentru Produsele comercializate de aceasta in Magazinul on-line.

"Magazinul on-line" inseamna magazinul on-line prin care se comercializeaza de catre Expressoft Technology Produsele, aflat pe Site existent la adresele www.expressoft.eu si shop.expressoft.eu. "Newsletter" insemna mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra Produselor si/sau promotiilor, desfasurate de catre Expressoft Technology intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea Expressoft Technology cu referire la informatiile continute de acesta. "Orar / program normal de lucru" – De la 09:00 la 18:00, ora locala Expressoft Technology, de Luni pana Vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.

"Produse" – reprezinta denumirea comuna folosita pentru a referentia Programele, Echipamentele, Bunurile si Serviciile furnizate de Expressoft Technology. Daca o referire este facuta la Produse, ea va fi considerata facuta la toate si oricare dintre acestea, impreuna sau separat. "Produse MS" inseamna produsele Microsoft licentiate catre Client, prin acest Contract si Acordul de licenta pentru Sisteme Embedded. "Reprezentant" inseamna persoana fizica imputernicita in conformitate cu procedurile legale si statutare ale Clientului, de catre acesta, pentru a-l reprezenta cu puteri depline in toate operatiile derulate cu Expressoft Technology prin intermediul Magazinului on-line, prin Cont, in scopul executarii si incheierii Ordinelor de achizitie, respectiv Contractelor. "Sistem Embedded" – reprezinta un sistem de calcul sau un Echipament ce contine o Imagine care este proiectata pentru si se distribuie impreuna cu o Aplicatie Embedded. Aceasta va fi determinata ca atare pe Ordinul de achizitie.

"Software Suplimentar" inseamna software care este adaugat Sistemului Embedded (dupa instalarea Imaginii originale) si care suporta functionalitatile Aplicatiei Embedded. "Programele" – reprezinta produsul informatic furnizat de Expressoft Technology, care in functie de solicitarea Clientului include: programele propriu zise, baza de date, suportul de distributie (CD), Documentatia de utilizare, etc. Programele, atunci cand este aplicabil, includ Aplicatiile Embedded.

"Serviciile" – reprezinta toate Serviciile pe care Expressoft Technology le poate presta unui Client la solicitarea acestuia, cum ar fi dar fara a se limita la: servicii de service, servicii suport tehnic, servicii de hosting, servicii furnizare internet, servicii colocare server, etc. Serviciile sunt Servicii tip abonament, care presupun o plata regulata a Clientului si o contraprestatie regulata a Expressoft Technology, precum si Servicii care intervin neanticipat si care nu au caracter regulat.

"Servicii de Suport Tehnic" – reprezinta serviciile de mentenanta, tip abonament, prestate in scopul diagnosticarii si remedierii eventualelor Incidente / Defectiuni aparute in exploatarea Programelor de catre Client, Echipamentelor si Serviciilor. "Servicii de Service" – reprezinta serviciile de service, care intervin neanticipat, prestate in scopul diagnosticarii si reparatiei Incidentelor / Defectiunilor aparute in exploatarea echipamentelor Clientului, fie acestea achizitionate de la Expressoft Technology sau de la terte parti.

"Site-ul" inseamna domeniul www.expressoft.eu si subdomeniile acestuia, incluzand Magazinul Virtual.

"Up-date" inseamna modificarile si imbunatatirile minore aduse Programelor si/sau Bazelor de date.

2. Programele. Drepturile de proprietate intelectuala; restrictii de utilizare a licentei

2.1. Expressoft Technology si/sau cesionarii Expressoft Technology retin toate drepturile de proprietate intelectuala asupra marcilor de comert, denumirilor de comert, Site-ului, Continutului, Documentatiei de utilizare, Produselor si oricaror lucrari cu valoare adaugata executate asupra Bunurilor si/sau Echipamentelor ce pot face obiectul acestui Contract. Expressoft Technology retine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra tuturor Programelor, Bazelor de date si dezvoltarilor de software realizate de catre Expressoft Technology si livrate catre Client prin prezentul Contract.

Nici o prevedere a vreunui inscris nu va fi interpretata ca acordand drepturi sau licenta de utilizare a oricarui software in alt mod sau scop decat cel permis in mod expres prin Contract si Angajamentul/Acordul de licenta. Clientul nu are dreptul de a:

(i) inlatura sau modifica orice marcaje de Program si/sau Baze de date, etichete sau orice notificare privind drepturile de proprietate intelectuala ale Expressoft Technology sau ale cesionarilor sai de licente din Program si/sau Documentatia aferenta;

(ii) pune Programele, Bazele de date sau materialele (cum ar fi, dar fara a se limita, dezvoltari de software) rezultate din Servicii in orice mod (cu titlu oneros sau gratuit) la dispozitia oricarui tert in vederea utilizarii in orice mod de catre acesta (cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres un astfel de acces pentru licenta de Program sau materialele rezultate din Servicii pe care Clientul le-a achizitionat prin Documentul de comanda);

(iii) cauza sau de a permite "reverse engineering" (cu exceptia cazului in care acest lucru este prevazut de lege in vederea interoperabilitatii), dezasamblarea sau decompilarea Programelor (restrictia prevazuta include dar nu se limiteaza la analiza structurii de date sau materiale similare produse de Programe, modificare,traducere) sau crearea de opere derivate din Program sau parti ale acestuia;

(iv) copia sau multiplica Programul sau Documentatia de utilizare aferenta, cu exceptiile prevazute, fara consimtamantul prealabil scris al Expressoft Technology;

(v) face publica, vinde, inchiria, licentia, transfera sau folosi Bazele de date si/sau continutul acestora, altfel decat in conformitate cu scopul Contractului.

(vi) folosi logo-ul sau marcile comerciale Expressoft Technology sub nicio forma incluzand, dar nelimitandu-se la, reclama si materialele de marketing si publicitate ale Clientului, exceptie facand cazul notificarilor asupra dreptului de proprietate, dupa cum se specifica mai sus. Logo-urile si marcile se pot utiliza numai cu acordul scris al proprietarului marcii.

2.2. Clientul convine sa despagubeasca Expressoft Technology impotriva tuturor pretentiilor, daunelor, costurilor (incluzand cheltuielile de judecata calculate in baza despagubirii) ridicate de orice persoana sau societate, suportate de Expressoft Technology, fie ca urmare a lucrarii realizate in conformitate cu specificatiile Clientului, fie pentru incalcarea oricaror drepturi de proprietate intelectuala rezultata din aceasta personalizare.

2.3. Drepturile de licenta sunt in vigoare pana la incetarea Contractului, cu respectarea exceptiilor stabilite expres de parti. Licenta inceteaza automat in momentul incalcarii unuia din termenii descrisi in Angajamentul/Acordul de licentiere. In momentul incetarii, Clientul are obligatia sa distruga toate copiile Programului / Bazei de date si Documentatiei de utilizare aferente.

2.4. Pentru fiecare statie POS Clientul trebuie sa detina 1 (una) licenta de utilizare distincta pentru Programul care ruleaza pe respectivul POS. Pentru toate celelalte Programe / Baze de date solicitate de Client prin Ordinul de achizitie si care sunt accesibile exclusiv printr-o conexiune Internet, preturile acestora sunt determinate conform numarului de utilizatori si spatiului alocat solicitate de Client prin Ordinul de achizitie si vor fi evidentiate conform in respectivul Ordin de achizitie.

3. Descrierea Produselor si Serviciilor

3.1. Produsele sunt acordate conform Contractului si Ordinului de achizitie acceptat.

3.1.1. Urmatoarele principii generale se aplica Produselor:

(i) Posibilitatea de a comanda online prin Ordine de achizitie este disponibila doar persoanelor juridice de nationalitate romana cu sediul social inregistrat in Romania. Produsele se vor livra exclusiv pe teritoriul Romaniei.

(ii) la livrarea catre Client, Bunurile si Echipamentele cumparate in baza Contractului vor fi conforme specificatiile producatorului;

(iii) Produsele sunt intentionate a fi folosite conform cu destinatia prevazuta in Documentatia de utilizare, orice alta utilizare este nerecomandata de catre Expressoft Technology. Daca sunt livrate produse ale tertelor parti, acestea vor fi folosite conform destinatiei recomandate de producatorul acestora. O utilizarea nerecomandata exclude raspunderea Expressoft Technology sau producatorului. Clientul convine sa despagubeasca, sa apere si sa asigure Expressoft Technology si/sau producatorul impotriva oricaror si tuturor pretentiilor, daunelor, pierderilor, costurilor, cheltuielilor si raspunderii nascute din sau in legatura cu asemenea utilizare sau vanzare nerecomandata. Clientul nu are dreptul sa vanda Produsele decat cu acordul expres scris al Expressoft Technology. Clientul este obligat sa utilizeze Produsele conform cu legislatia in vigoare aplicabila fiecarui astfel de Produs.

(iv) Expressoft Technology nu va fi responsabila pentru adaptarea sau modificarea oricaror Programe, Baze de date si/sau Echipamente pentru respectarea cerintelor legale neaplicabile la data livrarii. Clientul este responsabil pentru mentionarea in Ordinul de achizitie a oricaror cerinte specifice referitoare la caracterul vandabil al Produselor, natura adecvata sau utilitatea pentru orice scop. Orice astfel de cerinta este supusa aprobarii exprese de catre Expressoft Technology.

(v) toate descrierile de Produse prezentate pe Site, inclusiv in Magazinul on-line, schitele, imagini statice, prezentari multimedia, greutatile descriptive, dimensiunile, anunturile si ilustratiile incluse in literatura de vanzare, listele de preturi, estimarile de derulare si orice alte informatii publice referitoare la acestea sunt exclusiv aproximative, au caracter informativ si pot fi modificate de Expressoft Technology fara nicio formalitate prealabila, nereprezentand o obligatie contractuala din partea acesteia. Acestea nu vor face parte din Contract si nu vor reprezenta o garantie. In descrierea Produselor Expressoft Technology isi rezerva dreptul de a utiliza si alte produse (accesorii / etc) care pot sa nu fie incluse in costurile Produselor respective. In plus, schitele, documentele tehnice emise fie anterior, fie ulterior incheierii Contractului pentru folosinta sau informarea Clientului, si orice alte infomatii furnizate Clientului de catre Expressoft Technology, incluzand specificatiile privitoare la Produse, nu vor fi copiate, reproduse sau comunicate niciunui tert fara acordul scris prealabil al Expressoft Technology.

(vi) Clientul declara ca este de acord si intelege ca in cazul in care va produce orice deteriorari Programelor/Echipamentelor/Bunurilor Expressoft Technology, pe care le detine cu orice titlu, va suporta contravaloarea reparatiilor efectuate de Expressoft Technology, iar daca acesta decide inlocuirea unuia/mai multor Programe/Echipamente/Bunuri datorita deteriorarilor produse de Client, Clientul va plati contravaloarea acestuia/ acestora la valoarea de la data inlocuirii conform Listei de preturi in vigoare. Aceste prevederi se aplica inclusiv pe perioada cand astfel de Programe/Echipamente/Bunuri sunt in Garantie.

3.1.2. In plus fata de principiile prevazute la 3.1.1., si urmatoarele principii se aplica Serviciilor:

(i) In cazul in care Clientul a achizitionat Servicii, locatia livrarii/prestarii Serviciilor va fi locatia specificata in Cont, daca Clientul nu instructeaza altfel in scris Clientul odata cu emiterea Ordinului de achizitie.

(ii) In cazul in care Clientul a achizitionat Servicii, atunci reprezentantul Clientului in relatia cu Expressoft Technology este Reprezentatul. Clientul va putea oricand, dupa incheierea Contractului, notifica in scris catre Expressoft Technology o alta persoana autorizata desemnata exclusiv pentru Servicii.

(iii) Clientul va obtine toate autorizarile necesare furnizarii Serviciilor si va asigura dotarea tehnica si conditiile de lucru, realizarea infrastructurii necesare (alimentare electrica cu impamantare si separare de circuitele de forta, cablarea retelei de calculatoare) si achizitionarea echipamentelor comunicate de Expressoft Technology. Daca un Serviciu nu poate fi activat, din motive neimputabile Expressoft Technology, Expressoft Technology nu poate fi trasa la raspundere. Expressoft Technology remediaza deranjamentele Serviciilor aparute exclusiv din culpa sa, conform Contractului.

(iv) in cazul in care Expressoft Technology presteaza Servicii in favoarea Clientului, toate Serviciile trebuie specificate in detaliu si confirmate de Expressoft Technology. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, in cazul in care Expressoft Technology presteaza Servicii, Clientul este intotdeauna detinatorul legal al Bunurilor si/sau Echipamentelor, iar Expressoft Technology actioneaza exclusiv in numele si conform instructiunilor Clientului. Nici un fel de Servicii prestate de Expressoft Technology nu includ anumite certificate sau inregistrari (de exemplu, fara a se limita la CE, WEEE), etichetarea sau aplicarea de marci. Toate Serviciile prestate de Expressoft Technology cu titlu gratuit fac obiectul verificarii Clientului si nu vor fi obligatorii pentru Expressoft Technology. Cu exceptia cazului in care s-a convenit separat in scris, niciun Serviciu nu reprezinta un drept al Clientului de a obtine un anumit rezultat.

3.2. Daca Clientul detine Echipamente, Expressoft Technology va furniza Clientului Bunuri constand in consumabile pentru aparate de marcat electronice fiscale exclusiv in baza unui e-mail transmis de catre Expressoft Technology Clientului continand cantitatea de consumabile necesare Clientului, confirmat de catre Client. Consumabilele livrate astfel de Expressoft Technology vor indeplini toate conditiile prevazute de legea in vigoare pentru astfel de produse. Pretul acestora va fi conform Listei de preturi in vigoare la momentul transmiterii e-mailului de catre Expressoft Technology.

3.3. Descrierea Serviciilor de suport tehnic

3.3.1. In cazul in care Ordinul de achizitie emis de Client contine Produse care includ Servicii de suport tehnic sau Clientul a comandat separat Servicii de suport tehnic, acestea au exclusiv continutul detaliat in pachetul de servicii comandat de catre Client conform Ordinului de achizitie acceptat de Expressoft Technology.

3.3.2. Suport tehnic exclude: deplasarea personalului Expressoft Technology la locatia Clientului, cu exceptia situatiilor expres prevazute. In aceasta situatie, Clientul are obligatia de a achita exclusiv costul transportului personalului Expressoft Technology, ce va fi facturat separat de catre Expressoft Technology; reinstalarea Programelor si/sau Bazelor de date; servicii de cablare sau infrastructura (cum ar fi, dar fara a se limita la mutarea echipamentelor si reinstalare); instruirea personalului Clientului, cu exceptia situatiei cand este prevazut expres in Ordinul de achizitie acceptat; programele si echipamentele achizitionate de la terte parti.

3.3.3 Atunci cand Serviciile de suport tehnic sunt acordate pentru un Program si/sau o Baza de date, acestea se aplica Incidentelor si Defectiunilor (inclusiv defectiunilor generate de Client), care pot fi demonstrate in versiunile curente suportate ale unui Program si/sau unei Baze de date, care functioneaza corect, si pe un hardware adecvat, cu configuratie de baza de date si sistem conforma cu Documentatia de utilizare.

3.3.4. Expressoft Technology recomanda Clientului ca echipamentele si aplicatiile tertelor parti relationate Produselor Expressoft Technology sa fie in stare de functionare corespunzatoare si libera de defectiuni, in caz contrar Expressoft Technology neputand presta Serviciile de suport tehnic in conditii si la parametrii corespunzatori.

3.3.5. Conditii de prestare a Serviciilor de suport tehnic

(i) Clientul este obligat sa semneze fisa de interventie la finalul oricarei interventii, in situatia in care interventia s-a derula la solicitarea Clientului la locatia acestuia. Daca interventia este telefonica sau on-line, Expressoft Technology va inregistra in sistemele software ale Expressoft Technology rezultatul interventiei si va comunica catre Client raportul de interventie prin posta electronica. Daca Clientul nu obiecteaza prin posta electronica si/sau fax in termen de 2 (doua) ore de la comunicare, atunci fisa de interventie se considera semnata de catre Client.

(ii) Clientul trebuie sa asigure Expressoft Technology acces integral si imediat la Programele, Bazele de date si/sau Echipamentele ce fac obiectul Serviciilor de suport tehnic. Daca un reprezentant al Expressoft Technology se deplaseaza la locatia Clientului si trebuie sa astepte peste 15 (cincisprezece) minute pentru a avea acces la acestea, atunci se va factura Clientului o ora de interventie la tariful stabilit in Lista de preturi.

(iii) Clientul va pastra mediile de stocare cu versiunile de Program / Baza de date si ale software-ului de baza in asa fel incat acestea sa poata fi puse la dispozitia Expressoft Technology in caz de incident tehnic si va realiza procedura de intretinere periodica a datelor (backup, arhivarea si curatarea sistemului de datele vechi) cu frecventa cel putin saptamanala. Expressoft Technology nu poate reinstala informatiile pierdute prin nerealizarea back-up-ului periodic de catre Client.

(iv) In cazul in care se solicita asistenta on -line, de la distanta (remote), Clientul va pune la dispozitia Expressoft Technology toate informatiile necesare conectarii de la distanta prin modem (numar de telefon, adresa IP – identificatorul unic al unui computer aflat intr-o retea), si daca este cazul, nume utilizator, parola, nume domeniu, nume server, in conformitate cu procedurile de securitate IT stabilite de catre Client. Clientul va trebui sa se cupleze (dial-up sau prin intermediul unei conexiuni de internet) la serverul Expressoft Technology, daca aceasta actiune este indicata de catre personalul Expressoft Technology. Expressoft Technology nu este raspunzatoare pentru eventualele intreruperi ale conexiunii si va incerca de fiecare data reluarea serviciilor de suport la distanta. Clientul este obligat sa suporte tarifele furnizorului de servicii de comunicatii prin care se realizeaza conexiunea telefonica sau on-line.

(v) Clientul ia la cunostinta si este de acord cu faptul ca Serviciile de suport tehnic asigurate de Expressoft Technology sunt conditionate de procurarea de catre Client, pe costul si cheltuiala sa, a tuturor echipamentelor sau programelor necesare bunei functionari a Programelor, Bazelor de date / Echipamentelor si Serviciilor, cum ar fi dar fara a se limita la echipamentele hardware, sistemele de operare sau alte programe software, antivirus, e-mail-uri, software de comunicatie, conexiune internet, linie telefonica, etc. Clientul nu poate ridica pretentii de nici o natura daca echipamentele sau alte programe nu indeplinesc criteriile furnizate in scris de catre Expressoft Technology, conform Documentatiei de utilizare. Este exclusiv obligatia Clientului sa asigure securitatea datelor si informatiilor stocate in calculator, in conditiile conectarii calculatorului la internet.

(vi) Toate licentele Programelor / Bazelor de date detinute de Client trebuie sa fie suportate la acelasi nivel de Servicii de suport tehnic, fara a exista posibilitatea down-grade-ului. (vii) Expressoft Technology nu este obligata sa realizeze Up-date-uri pentru Programele / Bazele de date, acestea ramânând la discretia Expressoft Technology. Clientul este obligat sa-si instaleze noile update-uri, in termen de 6 (sase) saptamâni de la aparitia lor. Expressoft Technology isi rezerva dreptul de a nu mai presta Servicii de suport tehnic Clientilor care nu isi instaleaza Update-urile disponibile in concordanta cu prevederile acestei clauze. Clientul trebuie sa stie ca instalarea unor modificari poate necesita schimbarea anumitor echipamente sau terte aplicatii, iar Clientul este raspunzator pentru costurile si cheltuielile asociate acestor modificari.

3.3.6. Nivele de prioritate vor fi apreciate de Expressoft Technology potrivit urmatoarelor gradatii de severitate al unui Incident: Nivel Prioritate 1 – Sistem complet neoperational, imposibilitatea de a emite bon fiscal sau/si nota de plata (Exemplu: cadere a server-ului, cadere a statiilor, statiile nu comunica cu server-ul sau intre ele). Nivel Prioritate 2 – Cadere partiala a sistemului ce afecteaza sever activitatea, fara blocare totala a activitatii (Exemplu: cel putin 25% din statii nefunctionale, printere nefunctionale, probleme de printare, probleme de afisare). Nivel Prioritate 3 – Cadere partiala a sistemului ce afecteaza partial activitatea (Exemplu: o statie nefunctionala, un printer nefunctional dar altele in functiune, cititor de carduri nefunctional). Nivel Prioritate 4 – Sistem operational cu dificultati minore (Exemplu: eroare la rularea rapoartelor). Nivel Prioritate 5 – Alte solicitari ale Clientului, sistemul complet operational.

3.3.7. Timpii de raspuns de mai jos sunt aplicabili:

Nivel prioritateP1P2P3P4P5
Timp maxim de raspuns (ore lucratoare)4 h8 h24 h48 h5 zile lucratoare

3.4. Descrierea Serviciilor de hosting

3.4.1. In cazul in care Clientul a comandat Servicii de web hosting, acestea au ca obiect plasarea pe Internet, pe serverele Expressoft Technology, a resurselor Clientului, asigurarea accesului prin Internet la ele şi prestarea către Client a serviciului "aplication server", pm şi a altor servicii care deservesc resursele in scopul asigurarii executarii Servciului de web hosting/colocare. In acest scop, Expressoft Technology va:

(i) păstra serverul fizic / on-line al Clientului;

(ii) oferi Clientului acces prin FTP sau WEB la resursele acestuia;

(iii) asigura accesul non-stop al vizitatorilor din reţeaua globală de calculatoare;

(iv) asigura integritatea şi protecţia împotriva accesărilor neautorizate.

3.4.2. Expressoft Technology are dreptul de a sista prestarea Serviciilor, în scopul efectuării lucrărilor planificate de reparare şi de întreţinere necesare a serverului său, în care scop îl va informa pe Client, cu cel puţin 24 de ore înainte, indicând şi durata efectuării lucrărilor respective.

3.5. Servicii de instalare si configurare In cazul in care Clientul a comandat Servicii de instalare si configurare a sistemului, acestea au ca obiect instalarea Programelor si/sau a Bazelor de date pe Echipamente sau pe echipamentele Clientului, precum si configurarea sistemului format din acestea pentru functionare optima. Aceste Servicii se presteaza o singura data, orice solicitare ulteriora va forma obiectul unui Ordin de achizitie emis de Client si supus acceptarii Expressoft Technology.

3.6. Serviciile de service

3.6.1. Expressoft Technology va presta Servicii de service la solicitarea Clientului, contra platii tarifelor stabilite prin Lista de preturi in vigoare a Expressoft Technology, conform conditiilor prevazute in prezentul Contract. Prin exceptie de la prevederile art. 1.1., Expressoft Technology va furniza Clientului Servicii de service exclusiv in baza unui Ordin de achizitie prin care Clientul solicita aceste Servicii. Pentru scopul acestui articol 4, un Ordin de achizitie este considerata inclusiv fisa de preluare in service, respectiv fisa de interventie, semnata de reprezentantul Clientului.

3.6.2. Expressoft Technology va presta Serviciile de service pentru produse achizitionate de Client de la Expressoft Technology, pentru care conform Termenilor suplimentari sunt disponibile astfel de servicii (lista produselor suportate se regaseste pe Site), cat si pentru produse detinute de Client de la terte parti si care se vor prezenta in scris intr-o anexa la Contract. In cazul in care Expressoft Technology este de acord sa presteze Servicii de service pentru produse detinute de Client de la terte parti, atunci Clientul va comunica Expressoft Technology toate informatiile referitoare la acel produs: produsul fizic, manual de utilizare, driver de instalare, cabluri de alimentare, de comunicatie, precum si orice alte date relevante. Expressoft Technology nu are nicio raspundere referitor la nerealizarea servicului solicitat, sau orice alte daune, in cazul in care Clientul nu isi indeplineste aceasta obligatie.

3.6.3. Serviciile de service se presteaza la locatiile Clientului, online, sau la punctele de service proprii Expressoft Technology. Produsele pentru care Serviciile se presetaza la locatiile Clientului se repara pe baza de fisa de interventie semnata de reprezentantul Clientului. Produsele pentru care Serviciile se presteaza la punctele de service proprii Expressoft Technology se preiau in service pe baza de fisa de preluare in service semnata de reprezentantul Clientului. Pentru interventiile service efectuate la locatia Clientului, Clientul va plati Expressoft Technology costurile aferente deplasarii (transport, cazarea si masa, dupa cum este aplicabil) personalului Expressoft Technology. Aceste costuri vor fi comunicate in prealabil Clientului si sunt supuse aprobarii acestuia. Neaprobarea acestora exonereaza Expressoft Technology de prestarea serviciilor respective.

3.6.4. Clientul trebuie sa asigure Expressoft Technology acces integral şi imediat la produsele ce fac obiectul Serviciilor de service. Daca un reprezentant al Expressoft Technology trebuie sa aştepte peste 15 (cincisprezece) minute pentru a avea acces la produsele în cauza, atunci Expressoft Technology va factura Clientului o ora de interventie la tariful stabilit in Lista de preturi, în afara tarifului pentru Serviciile pe care acesta le presteaza.

4. Livrare si transferul dreptului de proprietate

4.1. Expressoft Technology va incerca sa indeplineasca cerintele de livrare ale Clientului pentru Produsele pe care le comanda Clientul si va informa Clientul in legatura cu faza in care se afla Ordinul de achizitie respectiv, prin intermediul Site-ului, sectiunea "Comenzile mele"din Cont. Tarifele de transport, daca exista, vor fi specificate in Ordinul de achizitie. Clientul confirma ca datele calendaristice de livrare comunicate de Expressoft Technology reprezinta estimari sau indicatii si nu sunt obligatorii, livrarea fiind conditionata de primirea de catre Expressoft Technology a Produselor de la furnizorii Expressoft Technology. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Expressoft Technology va anunta Clientul de noul termen estimat de livrare. Intarzierea Produselor nu exonereaza Clientul de obligatia de plata in cazul in care Ordinul de achizitie a fost confirmat de Expressoft Technology. Expressoft Technology nu raspunde pentru nicio livrare intarziata sau neefectuata din cauze in afara controlului rezonabil al Expressoft Technology.

4.2. Livrarea poate fi fizica sau electronica, dupa cum specifica Ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology. Expressoft Technology va avea dreptul sa efectueze livrari partiale sau livrari in transe. In cazul in care Expressoft Technology a primit de la Client informatii eronate legate de facturarea sau livrarea Produselor, se va stabili un nou termen de onorare al Ordinului de achzitie in limita a 3 zile lucratoare. Livrarile fizice se vor face in sistem de curierat door-to-door catre adresa comunicata de Client. In cazul livrarii fizice, Clientul este obligat sa prezinte o dovada a identitatii sale, sa semneze de primire documentele de transport prezentate de curier si sa achite rambursul livrarii, daca este aplicabil.

4.3. Livrarea Produselor catre curier / reprezentantul Clientului va reprezenta livrarea catre Client si descarcarea Expressoft Technology de riscurile si responsabilitatile asociate cu Produsele. Expressoft Technology va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor si transmiterea documentelor insotitoare. Expressoft Technology va livra fizic Produse exclusiv pe teritoriul Romaniei. Livrarea este confirmata de Client prin semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier. In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Expressoft Technology sa permita Clientului deschiderea coletelor. Clientul va deschide coletele doar ulterior semnarii de primire si achitarii eventualei sume ramburs a acestora.

4.4. Clientul va verifica toate Echipamentele si Bunurile la livrare si va informa in scris Expressoft Technology cu privire la toate deteriorarile, defectele, livrarile neadecvate si cu lipsuri cantitative, fara intarziere, dar cel mai tarziu in termen de 48 (patruzecisi) ore de la livrare, iar ulterior acestui termen Echipamentele si Bunurile vor fi considerate acceptate irevocabil. Daca livrarea Produselor se face prin proces verbal de receptie, Produsele se considera acceptate irevocabil de la data semnarii acestuia de catre Client. In cazul in care Clientul identifica ulterior un viciu ascuns, Clientul va notifica Expressoft Technology in 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care va constata acest lucru. Dispozitiile de la Capitolul garantie privind conditiile de returnare a Produselor sunt aplicabile.

4.5. Dreptul de proprietate asupra Echipamentelor si Bunurilor se va transfera exclusiv ulterior primirii platii integrale de catre Expressoft Technology a sumei datorate pentru acestea in contul Expressoft Technology, incluzand atat valoarea Echipamentelor si Bunurilor, cat si orice dobanzi si penalitati datorate. Clientul va depune toate diligentele si eforturile pentru o cat mai buna pastrare si utilizare a acestora, depunand in acest sens cel putin aceeasi grija pe care o depune pentru activele proprii. Aceste Echipamente si Bunuri vor fi marcate in mod clar ca reprezentand proprietatea Expressoft Technology. Dreptul de proprietate asupra Programelor, Bazelor de date si licentelor asociate acestora apartine mereu Expressoft Technology si este netransferabil. Licentele Programelor / Bazelor de date devin active numai dupa contabilizarea platii in contul Expressoft Technology.

5. Pret, Plata

5.1. Preturi

5.1.1. Preturile Produselor vor fi conform Ordinului de achizitie acceptat de Expressoft Technology si Listei de preturi. Expressoft Technology nu garanteaza mentienerea preturilor pe o anumita unitate de timp, iar preturile exprimate in Magazinul on-line nu reprezinta o oferta de a contracta din partea Expressoft Technology, ci o invitatie la negociere.

5.1.2. Lista de preturi Expressoft Technology in vigoare este disponibila pe Site, astfel cum aceasta este din timp in timp modificata de catre Expressoft Technology. Preturile listate sunt exprimate in EUR, si vor fi facturate Clientului in RON avand in vedere cursul de vanzare EURO publicat de ING Bank Romania la data emiterii facturii de catre Expressoft Technology. In situatia in care Expressoft Technology a emis o factura proforma, factura finala emisa de Expressoft Technology va avea in vedere cursul de vanzare EURO publicat de ING Bank Romania la data acestei ultime facturi.

5.1.3. In cazul in care Expressoft Technology a acordat Clientului un discount si Clientul refuza la livrare cantitatile care au reprezentat baza pretului din Ordinul de achizitie, Expressoft Technology poate factura si/sau refactura diferenta de pret, chiar si pentru Produsele deja facturate.

5.1.4. Clientul accepta sa plateasca orice taxe pe vanzari, taxe pe valoare adaugata, taxe vamale sau alte taxe similare impuse prin legile aplicabile in vigoare, pe care Expressoft Technology trebuie sa le plateasca pentru pentru Produsele comandate, cu exceptia taxelor pentru venitul Expressoft Technology. Se pot aplica tarife suplimentare (ca de exemplu cheltuieli de transport, asigurare si de manipulare). Expressoft Technology va informa Clientul prin Ordinul de achizitie de fiecare data cand se vor aplica astfel de cheltuieli, taxe si tarife suplimentare.

5.2. Plata

5.2.1. Toate tarifele de plata din Ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology sunt datorate anticipat livrarii Produselor si nu vor putea fi anulate si sumele achitate nu sunt rambursabile dupa intrarea in vigoare a Contractului, cu exceptiile prevazute de Contract. Tarifele pentru Programe, Baze de date si Servicii sunt datorate incepand cu data confirmarii Ordinului de achizitie. Daca Produsele comandate de Client fac obiectul vreunei promotii si/sau discount, acesta va fi specificat in sectiunea de pricing a Ordinului de achizitie.

5.2.2. Clientul poate plati on-line prin card bancar, prin ordin de plata cu virament bancar sau plata ramburs la livrare, dupa cum urmeaza:

(i) Programele care nu sunt preinstalate pe Echipamente si Bazele de date se achita exclusiv on-line cu card bancar;

(ii) Serviciile se achita exclusiv on-line cu cardul bancar sau prin virament bancar;

(iii) Echipamentele si Programele si/sau Bazele de date preinstalate pe Echipamente se achita exclusiv on-line cu cardul bancar, prin virament bancar sau plata ramburs la livrare.

5.2.3. Clientul va plati dupa cum se specifica in Ordinul de achizitie acceptat de Expressoft Technology si conform facturii proforma emise de Expressoft Technology odata cu confirmarea Ordinului de achizitie. Clientul are obligatia sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii proforme si fiscale in conformitate cu legislatia in vigoare.

5.2.4. Serviciile vor fi facturate o singura data sau periodic (lunar). In cazul in care Serviciile se factureaza lunar, atunci Clientul are obligatia de a le plati pana in data de 5 ale lunii calendaristice pentru care se presteaza Serviciile. Expressoft Technology va emite si comunica prin e-mail factura catre Client in data de 1 ale lunii calendaristice pentru care este emisa aceasta. Serviciile pentru care Clientul plateste in avans trebuie folosite in perioada de Contract aplicabila. Expressoft Technology nu returneaza sumele sau creditele pentru Servicii platite in avans care nu au fost folosite.

5.2.5. Clientul va garanta plata prin card bancar. Clientul intelege si isi exprima consimtamantul expres ca pentru orice plata datorata Expressoft Technology care nu s-a efectuat conform scadentei prevazute in Contract si/sau in Ordinul de achizitie, Expressoft Technology are dreptul de a debita cardul bancar al Clientului cu suma datorata. Expressoft Technology nu va debita cardul bancar al Clientului decat pentru Produse livrate Clientului. De asemenea, Expressoft Technology are dreptul de a suspenda Serviciile Clientului in cazul neplatii de catre Client a sumelor datorate catre Expressoft Technology.

5.2.6. Toate costurile legate de efectuarea platii, cum ar fi, dar fara a se limita la, costurile de transfer bancar, sunt in sarcina Clientului. Clientul este de acord sa plateasca in conformitate, inclusiv orice penalitate de intarziere. In plus, Expressoft Technology va avea dreptul sa pretinda o compensatie rezonabila pentru toate costurile relevante de recuperare in baza documentelor justificative, fara a fi afectat dreptul Expressoft Technology de a pretinde compensarea tuturor daunelor suferite.

5.2.7. EXPRESSOFT TECHNOLOGY ISI REZERVA DREPTUL DE A SUSPENDA FURNIZAREA PRODUSELOR IN CAZUL NEPRIMIRII ORICAREI PLATI IN CONFORMITATE CU PREZENTUL CONTRACT. SUSPENDAREA SERVICIILOR NU EXONEREAZA CLIENTUL DE LA PLATA OBLIGATIILOR BANESTI STABILITE PRIN ORDINUL DE ACHIZITIE ACCEPTAT DE EXPRESSOFT TECHNOLOGY.

5.2.8. In cazul in care Clientul va inregistra restante, toate facturile vor deveni exigibile imediat, fara nici o alta notificare. Daca Clientul nu achita la termen valoarea Programelor/Bazelor de date/Echipamentelor si Bunurilor furnizate de Expressoft Technology, Expressoft Technology poate solicita returnarea acestora, iar eventualele sume deja achitate sunt nerambursabile, fiind retinute de Expressoft Technology ca despagubiri.

5.2.9. Pentru neplata facturii pana la data expirarii termenului scadent, Clientul este de drept in intarziere si datoreaza penalitati de intarziere si eventualele daune produse prin diferentele de curs valutar, pana la data achitarii integrale a sumelor datorate, in valoare de 0.15%/zi din suma datorata. Aceste remedii nu sunt exclusive si nu vor restrange in niciun fel dreptul Expressoft Technology de a solicita acoperirea tuturor daunelor si prejudiciilor suferite.

6. Garantii si limitari

6.1. Garantia Echipamentelor / Bunurilor este oferita conform Certificatului de garantie ce le insoteste, atat pentru Produsele supuse livrarii electronice cat si pentru cele supuse livrarii fizice. Certificatul de garantie poate fi emis de Expressoft Technology sau de tertul producator al Produsului. In situatia in care Expressoft Technology transfera Clientului garantiile transferabile primite de Expressoft Technology de la tertii sai producatori, nicio alta garantie suplimentara fata de cele oferite de producator nu va fi mai fi acordata de Expressoft Technology. Lipsa Certificatului de garantie trebuie semnalata in maxim 48 ore de la livrare pe adresa support@expressoft.eu . Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

6.2. In cazul in care Clientul va constata, pe parcursul perioadei de garantie, ca Echipamentele/Bunurile cu Certificate de garantie emise de Expressoft Technology nu corespund conform Contractului, Expressoft Technology va fi raspunzatoare in baza garantiei, care se limiteaza la:

(i) rambursarea de catre Expressoft Technology catre Client a pretului aferent acelor Echipamente/Bunuri (fara dobanda si in orice caz limitat la pretul platit de Client pentru acel Echipament/Bun), sau

(ii) repararea de catre Expressoft Technology a acelor Bunuri si/sau Echipamente, sau

(iii) inlocuirea de catre Expressoft Technology a acelor Bunuri si/sau Echipamente; cu mentiunea ca in toate cazurile Clientul va furniza dovezi acceptabile ale defectelor si ca Echipamentele si Bunurile defecte vor fi returnate Expressoft Technology. Repararea si inlocuirea Echipamentelor si Bunurilor nu va prelungi perioada de garantie.

6.3. In cazul in care Clientul va returna Echipamente si Bunuri in baza drepturilor de garantie, iar acele Echipamente si Bunuri vor fi constatate a nu prezenta defecte si/sau deteriorari, Clientul va suporta toate costurile legate de pretinderea nejustificata a drepturilor de garantie, incluzand costurile de transport, manevrare si inspectie. In cazul in care se pretinde ca Echipamentele si Bunurile returnate sunt defecte sau deteriorate, o descriere completa a naturii acestor defectiuni si deteriorari, precum si data si circumstantele descoperirii vor trebui sa insoteasca Echipamentele si Bunurile returnate. In cazul in care Echipamentele si/sau Bunurile nu corespund datorita utilizarii necorespunzatoare / deteriorarii de catre Client, sau daca Garantia a expirat, atunci Expressoft Technology va va solicita acordul Clientului pentru costurile asociate reparatiei, inclusiv pentru devizul de evaluare necesar si orice costuri asociate acestuia. In cazul in care Clientul refuza, Expressoft Technology va factura cheltuielile de returnare si alte cheltuielile asociate returnarii Echipamentelor si/sau Bunurilor catre Client.

6.4. ECHIPAMENTELE SI BUNURILE RETURNATE DE CLIENT TREBUIE SA FIE IN AMBALAJELE ORIGINALE ALE PRODUCATORULUI, CU TOATE MATERIALELE DE AMBALARE, INCLUSIV TOATE MANUALELE DE UTILIZARE SI ACCESORIILE, IMPREUNA CU DOVADA ACHIZITIEI.

6.5. Clientul nu poate pretinde niciun fel de drepturi de garantie in cazul in care si-a incalcat obligatiile prevazute la articolul 4.4., cu exceptia drepturilor de garantie pentru vicii ascunse.

6.6. Garantia pentru Program / Baza de date este acordata in urmatoarele conditii:

(i) Programul / Baza de date este utilizata conform Documentatiei de utilizare si

(ii) Programul / Baza de date si echipamentele hardware pe care ruleaza este/sunt exploatat/e in conditiile de mediu, instalare si operabilitate prevazute in Documentatia de utilizare si Certificatul de garantie, precum si in conditiile prevazute in garantiile echipamentelor hardware furnizate de producatori terti.

6.7. In masura in care legea in vigoare permite, garantiile acordate Programului / Bazei de date vor fi limitate conform Certificatului de garantie. Singura raspundere si remediu al Expressoft Technology pentru orice incident care face obiectul acestor garantii, in totalitate la latitudinea Expressoft Technology, este de a remedia defectiunea Programului / Bazei de date afectate. Obligatia Expressoft Technology de a onora garantia intervine numai dupa ce Clientul va informa Expressoft Technology despre incident si va dovedi data achizitiei Programului/Bazei de date.

6.8. Garantia nu se acorda si sunt supuse platii conform Listei de preturi a Expressoft Technology valabila la momentul respectiv urmatoarele situatii:

(i) pierderea Programelor / Bazelor de date sau alterarea bazei de date a sistemelor de programe datorita functionarii defectuoase a sistemului de calcul;

(ii) dezinstalari/migrari ale Programelor / Bazelor de date;

(iii) instalari defectuoase ale altor programe care pot periclita buna functionare a Programelor / Bazelor de date;

(iv) defectiuni aparute din neglijenta Clientului sau a personalului sau in folosirea Programului / Bazei de date;

(v) defectiuni aparute ca urmare a imbunatatirilor, modificarilor sau schimbarilor aduse de Client sau de personalul sau autorizat sau nu Programului/ Bazelor de date / echipamentelor hardware care sunt relationate Programului / Bazelor de date, fara a avea anterior consimtamantul scris al Expressoft Technology;

(vi) defectiuni sau functionari necorespunzatoare ale Programelor/Bazelor de date/Echipamentelor/Bunurilor aparute datorita fluctuatiilor de tensiune din reteaua de alimentare cu electricitate.

6.9. ACEASTA ESTE O GARANTIE LIMITATA SI ESTE SINGURA GARANTIE ACORDATA DE Expressoft Technology, CU EXCEPTIA SITUATIEI CAND LEGEA PREVEDE IMPERATIV ALTFEL. Expressoft Technology NU ACORDA NICIO ALTA GARANTIE EXPRESA SAU IMPLICITA SI DECLINA IN MOD EXPRES ORICE GARANTIE PRIVIND VANDABILITATEA, COMPATIBILITATEA PENTU ORICE SCOP. DURATA DE GARANTIE ACORDATA ESTE LIMITATA LA PERIOADA SPECIFICATA IN CERTIFICATUL DE GARANTIE; NICIUN AGENT SAU UN ANGAJAT AL Expressoft Technology NU VA AVEA DREPTUL DE A ADUCE EXTINDERI SAU ADAUGIRI GARANTIILOR

6.10. Daca se aduce vreo modificare Programului/ Bazei de date de catre Client in timpul perioadei de garantie sau daca Echipamentele si/sau Bunurile vor fi folosite abuziv sau impropriu sau daca vor suferi vreun accident sau daca Clientul nu va respecta unul din termenii prezentului Contract, garantia va inceta imediat. Nu se va acorda nicio garantie daca Programul/ Baza de date Echipamentul/Bunul va fi folosit impreuna cu echipamente hardware sau cu programe software, altele decat cele specificate in Documentatia de utilizare aferenta.

7. Returnarea Produsului in 30 zile

7.1. Expressoft Technology acorda Clientului dreptul de a returna orice Produs in termen de 30 zile de la achizitia sa si de a primi rambursarea pretului acestuia, fara invocarea vreunui motiv, conform prevederilor prezentului articol

7. 7.2. In cazul in care Clientul notifica catre Expressoft Technology intentia sa de a exercita dreptul de returnare pentru unul sau toate Produsele ce fac obiectul unui Ordin de achizitie, acesta va transmite odata cu notificarea intentiei si contul bancar in care doreste sa se faca rambursarea pretului. Pretul Produselor returnate va fi remis Clientului in contul bancar notificat in maxim 30 zile de la data la care Expressoft Technology a constatat ca sunt respectate urmatoarele conditii:

(i) cand Produsele reprezinta exclusiv Programe / Baze de date livrate electronic fara preinstalare pe Echipamente, acestea vor fi incetate automat de catre Expressoft Technology la data notificarii de catre Client a intentiei de returnare a licentelor, fara a fi necesara indeplinirea unor conditii suplimentare;

(ii) cand Produsele reprezinta Programe / Baze de date livrate cu preinstalare pe Echipamente, acestea vor fi verificate de Expressoft Technology cu scopul de a determina daca integritatea acestora a fost conservata conform art. 2.1. Daca Expressoft Technology determina ca acestea sunt integre, acestea vor fi incetate cu acceasi data.

(iii) cand Produsele reprezinta Echipamente / Bunuri, atunci acestea vor fi livrate pe cheltuiala Clientului catre Expressoft Technology si verificate de Expressoft Technology pentru a se determina daca nu sunt deteriorate si starea lor permite re-sigililarea si comercializarea ulterioara. In situatia in care Expressoft Technology constata ca acestea corespund, va accepta returnarea lor.

8. Limitari ale raspunderii si despagubiri

8.1. Raspunderea Expressoft Technology se va limita la pierderea directa si nu va include pierderile indirecte sau subsecvente. Astfel, printre altele, se vor exclude: pierderi ale venitului, pierderi ale cifrei de afaceri, pierderi ca urmare a inchiderii, costuri majorate de productie sau operationale, pierderi ale bazei de clienti si pierderi ale reputatiei, pierderi datorate intarzierii Produselor si nu numai.

8.2. Expressoft Technology nu va fi raspunzatoare pentru pierderea sau dauna produsa Programelor/Bazelor de date pe parcursul repararii sau modernizarii oricaror alte programe, bunuri sau echipamente relationate acestora, daca aceste lucrari nu au fost aprobate de catre Expressoft Technology. Clientul va fi responsabil pentru protejarea tuturor datelor, asumandu-si toate precautiile impotriva oricaror pierderi de date. Expressoft Technology recomanda Clientului back-up periodic al bazei de date zilnic, - interval minim de 1 zi calendaristica - , pe un mediu de stocare extern (stick usb, hard disk extern, CD, etc).

8.3. Expressoft Technology nu are nicio raspundere pentru daunele cauzate de spargerea Programelor si/sau editarea Bazei de date de catre terte parti, indiferent ca aceste terte parti se afla sub autoritatea Clientului sau nu, ca reprezinta salariati sau subcontractori ai acestuia si indiferent ca accesul la Programe / Baze de date se realizeaza din locatia Clientului sau remote. Expressoft Technology exclude expres orice garantie de securitate cu privire la Program si/sau Baza de date.

8.4.DESPAGUBIREA MAXIMA ACORDATA DE Expressoft Technology ESTE LIMITATA LA PRETUL INCASAT PENTRU PRODUSELE FURNIZATE CLIENTULUI CARE AU CONDUS LA PRETENTIA RESPECTIVA, INDIFERENT DE NATURA PRETENTIEI, FIE ACEASTA CONTRACTUALA, DELICTUALA, DE GARANTIE SAU DE ALTA NATURA.

8.5. Pentru neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiilor ce ii incumba in baza Contractului, Expressoft Technology datoreaza penalitati de intarziere de 0.15%/zi din valoarea obligatiei neexecutate, pana la data executarii acesteia.

9. Incetare

9.1. Contractul poate inceta in urmatoarele moduri:

(i) prin denuntare de catre oricare dintre parti, cu preaviz de 30 (treizeci) zile. In situatia in care Clientul denunta Contractul, acesta se obliga sa plateasca catre Expressoft Technology cheltuilelile efectuate de acesta pana la data denuntarii, in scopul Contractului, precum si sa-si achite toate obligatiile de plata catre aceasta;

(ii) Expressoft Technology poate denunta unilateral Contractul, in urma unei notificari prealabile de 5 zile inainte de incetare, fara ca Clientul sa poata sa pretinda daune-interese, in urmatoarele cazuri:

i) neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Clientului, a tranzactiei, in cazul platii online;

ii) invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Expressoft Technology, in cazul platii online;

iii) datele furnizate de catre Client in Cont sunt incomplete sau incorecte, iar Ordinul de achizitie nu se poate executa; iv) realizarea a mai mult de doua livrari consecutive in baza acestuia sau a altor Contracte, esuate. (ii) prin expirarea acestuia prin ajungere la termen, pentru Servicii; (iii) prin acordul partilor, consemnat in scris prin Act aditional;

(iv) prin reziliere, oricare dintre parti putand solicita rezilierea, in situatia in care cealalata parte nu isi executa sau executa cu intarziere ori in mod necorespunzator obligatiile ce ii revin in baza Contractului si a fost notificata cu preaviz de 30 (treizeci) de zile de cealalta parte in scris in acest sens, dar nu a luat masuri de remediere. Rezilierea intervine de plin drept, fara somatie, fara punere in intarziere, fara a fi necesara interventia instantei sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile;

(v) in caz de forta majora;

(vi) in cazul nerespectarii prevederilor Angajamentului/Acordului de licenta, prin revocarea licentei Programelor si/sau Bazelor de date;

9.2. Clientul accepta ca, in cazul in care incalcarea Contractului ce a dus la incetare acestuia ii este imputabila, precum si in situatia in care inregistreaza plati restante catre Expressoft Technology, nu mai poate utiliza Produsele.

9.3. Daca Expressoft Technology reziliaza acest Contract in conditiile specificate mai sus, Clientul trebuie sa plateasca in 30 (treizeci) zile toate sumele scadente si acumulate pentru Produsele livrate in baza acestui Contract inainte de o astfel de reziliere, plus taxele si alte cheltuieli aferente. In aceasta situatie, Expressoft Technology poate suspenda sau anula orice livrare confirmata.

9.4. Incetarea Contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.Orice termeni ai acestui Contract care prin natura lor se extind dincolo de terminarea Contractului raman in vigoare pana la indeplinirea lor.

9.5. La incetarea Contractului, Expressoft Technology va inchide licentele Programelor si/sau Bazelor de date, iar Clientul va inceta orice folosire, in orice mod, a Programului si/sau a Bazei de date si va proceda la dezinstalarea acestuia de pe echipamentele pe care acesta erau instalate. In situatia in care Contractul inceteaza urmare a nerespectarii Angajamentului/Acordului de licentiere, prin inchiderea licentei de catre Expressoft Technology, Clientul nu mai are dreptul de a utiliza respectivul Program /Baza de date si se aplica corespunzator dispozitiile de mai sus, pretul achitat de Client catre Expressoft Technology ramanand bun incasat de acesta cu titlu de clauza penala pentru nerespectarea obligatiilor. Cu toate acestea, acesta prevedere nu va fi interpretata ca restrictionand dreptul Expressoft Technology la orice alte remedii disponibile, banesti sau de alt fel, si nu va impiedica Expressoft Technology de la repararea prejudicului astfel creat de Client pe orice cale.

10. Notificari

10.1. Orice notificare, cerere sau comunicare adresata de o parte celeilalte parti va fi valabil efectuata daca este facuta in forma scrisa si adusa la cunostinta partii fie prin scrisoare recomandata, fax sau posta electronica (e-mail), fie direct, sub semnatura reprezentantilor autorizati ai partii la coordonatele mentionate in Contract si/sau Ordinul de achizitie / Cont. 10.2. In cazul in care notificarea se va face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea este trimisa prin fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare care urmeaza zilei de expediere. Notificarea verbala si/sau telefonica nu este luata in considerare daca nu este consemnata imediat (maxim 2 (doua) ore ) prin una din modalitatile sus-mentionate.

11. Confidentialitate

11.1. Pe parcursul derularii Contractului, partile pot avea acces la Informatii Confidentiale privind cealalta parte. Partile agreeaza ca vor fi dezvaluite doar acele informatii necesare pentru indeplinirea obligatiilor conform Contractului. Expressoft Technology poate include numele Clientului in lista de referinte daca nu i se interzice acest lucru in scris de catre Client.

11.2. Informatiile Confidentiale nu includ informatii care:

(a) sunt sau devin parte din domeniul public in absenta actiunii sau inactiunii celeilalte parti;

(b) se aflau in mod legal in posesia celeilalte parti, nefiind obtinute in mod direct sau indirect de la partea care a facut cunoscuta informatia respectiva;

(c) sunt aduse in mod legal la cunostinta celeilalte parti de catre un tert, fara impunerea unei restrictii privitoare la divulgarea lor sau

(d) sunt obtinute independent de catre cealalta parte.

11.3. Partile convin sa pastreze confidentialitatea Informatiilor Confidentiale ale celeilalte parti pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data la care acestea au fost facute cunoscute. De asemenea, partile convin sa divulge Informatii Confidentiale numai acelor angajati sau agenti care sunt obligati sa le protejeze confidentialitatea. Nimic nu poate impiedica oricare dintre parti sa dezvaluie Informatii Confidentiale in cazul unor dispute de natura juridica aparute din/in legatura cu Contractul sau de la dezvaluirea acestora catre o institutie publica, daca o asemenea divulgare este ceruta de lege.

11.4. In cazul in care Clientul transmite informatii sau materiale prin intermediul Site-ului, Clientul accepta ca Expressoft Technology are acces nerestrictionat si irevocabil la acestea si dreptul de a le utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui. Clientul este de acord ca in acest caz, Expressoft Technology poate utiliza liber, in interes propriu, ideile, conceptele, know-how-urile sau tehnicile continute in informatiile si/sau materialele astfel transmise, si acorda Expressoft Technology toate drepturile de proprietate intelectuala necesare in acest sens. Aceste informatii si materiale sunt exceptate expres de la obligatia de confidentialitate, daca legislatia in vigoare permite.

12. Forta majora

12.1. Partile nu vor fi raspunzatoare pentru neindeplinirea sau intarzierea indeplinirii obligatiilor contractuale atunci cand acestea sunt cauzate de orice eveniment imprevizibil care se afla in afara controlului partii respective, care nu implica vina sau neglijenta acesteia. Se includ, fara limitari: calamitati naturale, izbucnirea unor revolte civile sau revolutii, acte de terorism, acte ale oricarui guvern sau organe ale puterii de stat, razboaie, incendii, inundatii, epidemii, restrictii impuse de carantina sau embargouri, explozii, greve (fie acestea legale sau ilegale). Partile vor depune toate eforturile rezonabile in vederea ameliorarii efectului evenimentului care constituie forta majora.

12.2. Cazul de forta majora va fi notificat celorlalte parti in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia sa, iar in termen de 5 (cinci) zile de la notificare, partea afectata va remite celeilalte parti o confirmare scrisa a cazului de forta majora emisa de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau de alta autoritate competenta.

12.3. In cazul in care acest eveniment se prelungeste pentru o perioada de peste 90 (nouazeci) de zile si impiedica executarea Contractului, oricare dintre parti poate anula Contractul sau Produsele nefurnizate prin transmiterea unei notificari scrise. Prevederile prezentei sectiuni nu anuleaza obligatia Clientului de a achita Produsele furnizate de catre Expressoft Technology, pe baze proportionale.

13. Date personale

13.1. Expressoft Technology garanteaza ca datele personale ale Reprezentantului, colectate prin intermediul Contului, vor fi folosite exclusiv in scopul incheierii si executarii Contractului. Expressoft Technology poate colecta date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), furnizate la crearea unui Cont de catre Reprezentant pentru Client, numai cu acordul expres acestuia, in urmatoarele scopuri: validarea, expedierea si facturarea Ordinului de achizitie catre Client; rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la un Ordin de achizitie sau un Contract; pentru a asigura accesul acestuia la Magazinul on-line; trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic; contactarea acestuia, la cererea sa scrisa; scopuri statistice. Prin crearea Contului, fiecare Reprezentant sau Client si-a exprimat consimtamantul expres ca Expressoft Technology sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

13.2. Datele Clientului si ale Reprezentantului vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii, precum si bancii emitente a instrumentului de plata utilizat de Client la efectuarea platii si de asemenea procesatorului de carduri. 13.3. Reprezentantul declara ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, si ca este in cunostinta de cauza ca se bucura de drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, in special de:

(a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere si in mod gratuit, o data pe an, a faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Expressoft Technology),

(b) dreptul de interventie asupra datelor (de a cere si obtine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora in data anonime precum si notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate asupra datelor, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau disproportionata fata de scopul legitim care ar putea fi lezat),

(c) dreptul de opozitie (de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia unor dispozitii legale contrare),

(d) dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost incalcate si repararea prejudiciului incercat. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail sau in scris catre Expressoft Technology. In situatia in care Reprezentantul solicita incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal, accesul la Magazinul on-line va fi automat restrictionat, deoarece nu poate functiona fara prelucrarea datelor cu caracter personal. Clientul va primi automat o notificare in acest sens si are obligatia de a numi alt Reprezentant legal in cazul in care doreste reluarea accesului in Magazinul on-line.

14. Diverse

14.1. Prezentul Contract reprezinta intreaga intelegere a partilor cu privire la Produsele comandate de Client si inlocuieste orice intelegeri dintre parti trecute sau prezente, scrise sau orale, privitoare la acestea si nu exista elemente secundare asupra carora partile nu au convenit. Partile nu vor putea deroga de la prevederile exprese ale Contractului prin aplicarea practicilor statornicite intre parti, a uzantelor sau a echitatii.

14.2. Orice modificari aduse Contractului nu vor putea fi facute decat prin act aditional semnat de ambele parti.

14.3. In cazul in care o clauza contractuala este lovita de nulitate sau devine inaplicabila, celelalte clauze se vor mentine in vigoare si respectiva clauza contractuala va fi inlocuita cu o alta clauza adecvata scopului si intentiei Contractului. Titlurile articolelor au rol exclusiv de referinta si nu vor avea niciun efect asupra interpretarii acestora.

14.4. Contractul este supus legii romane. Daca rezolvarea pe cale amiabila a eventualelor litigii nu este posibila, solutionarea se va face prin instanta de judecata competenta. Competenta de solutionare apartine instantelor de la sediul Expressoft Technology.

14.5. Contractul este incheiat exclusiv intre Client si Expressoft Technology. Nicio terta parte nu va dobandi drepturi impotriva Expressoft Technology, iar Expressoft Technology nu va avea nicio raspundere fata de terti, ca urmare sau in legatura cu orice contract. In plus, Clientul va despagubi Expressoft Technology impotriva tuturor actiunilor, pretentiilor sau solicitarilor tertilor, de natura delictuala sau de alta natura, nascute in mod direct sau indirect in legatura cu Produsele, in cazul in care aceste actiuni, pretentii sau solicitari sunt cauzate de sau datorate, chiar si partial, Clientului.

14.6. Neexercitarea de catre Expressoft Technology a drepturilor sale nu este si nu poate fi considerata ca o renuntare la acele drepturi (inclusiv cu privire la o incalcare a Contractului de catre Client). In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalentul banesc a obligatiei respective nu inseamna ca a renuntat la acest drept.

14.7. Clientul declara in mod expres ca acest Contract, si toate documentele referentiate in cuprinsul sau si care fac parte integranta din acesta, au fost aduse la cunostiinta sa si negociate intre parti si ca acestea in integralitatea lor reprezinta clauze negociate in sensul articolului 1202 C. civ. In acest sens, Clientul declara ca accepta in mod expres dispozitiile art. 1.7., 5.1.1., 5.2.5., 5.2.7, 8, 9.1.pct. (i), pct (ii), 9.1.pct. (iv), 9.3., 9.5. si 14.4. din acest Contract.

14.8. Niciuna dintre parti nu poate cesiona Contractul in tot sau in parte, fara acordul scris prealabil al celeilalte.

14.9. Expressoft Technology isi rezerva dreptul de a sub-contracta orice parte a oricarei furnizari de Produse. Succesorii legali, atat ai Expressoft Technology cat si ai Clientului, vor fi indreptatiti la drepturile si supusi obligatiilor stabilite in acest Contract.

14.10. Contractul poate fi tiparit fara nici o ingradire, pentru lecturare, intr-o forma needitabila si poate fi gasit in permanenta pe Site, in Cont. Versiunea tiparita nu poate prevala fata de versiunea electronica aflata pe Site, si nu poate fi utilizata ca mijloc de proba a termenilor si conditiilor pe care le contine. Semnatarii prezentului Contract declara ca au toate autorizatiile si/sau imputernicirile necesare in conformitate cu legea romana si actele constitutive ale societatilor pe care le reprezinta pentru semnarea acestuia.